החברה המערבית והישראלית והמדע המודרני,

מושתתים על נצרות רפורמית מוקצנת מסוף ימי-הביניים 


מאמר זה (משנת תשע''ו) מיועד יותר (אך לא רק), למי שזכה ואינו שייך (או למי שרק נדמה לו שעדיין אינו שייך)

לתרבות-המערבית ולמדע המודרני (שהחל להתפתח לפני כ-450 שנים) והמדע הפוסט-מודרני שלה (שהתפתח במאה השנים האחרונות) שנוצרו ועוצבו לחלוטין באמצעות הנצרות הרפורמית - פרוטסטנטית ולכן מתוך חוסר ידע מוחלט בתחום זה, הוא מתקשה לתפוס כעובדה שהתרבות המערבית והמדע שלה, חיים ומתבססים זה כ-500 שנים על יסודות ומבני-החשיבה
של נצרות זו, שהוקצנו במיוחד ב-60 השנים האחרונות. 
ולכן כה חיוני כיום לחרדי וגם למי שאינו חרדי, לדעת ולהבין את מבני-החשיבה המעוותים הללו כדי להישמר מהם, משום שהם הוטמעו באמצעות הסוואה תעמולתית, כיסודות הבנויים על השכל-הבריא ועל "השכל הישר", בעוד שלמעשה מקורם בדוגמות (= הנחות אנושיות, שאין רצון וצורך להוכיחן), שהומצאו על-ידי הכומר מרטין לותר שהיה חולה-נפש ומגדולי האנטישמיים וז'ן קלוין – שבאכזריותו הרג את מי שלא סבר כמוהו, והם נגד השכל הבריא והישר וכבר גרמו להרס וחורבן המין-האנושי. הם הוטמעו לא רק בכל מערכות החינוך, אלא גם בכל מערכות התקשורת בכל העולם והושלטו בתודעת רוב אוכלוסיית העולם, ולכן מבני-חשיבה אלו כה מממכרים ומסוכנים. 
יצריו של האדם מפתים אותו להשתלם רק בחיובי, היינו, בשבירת מידותיו הרעות ותיקונן ובאמונה, שהוא הנסיון של דורנו ולא במה שמקלקל את האמונה, היינו, מבני-החשיבה הפרוטסטנטיים המקלקלים את האמונה, אך אם לא ידע האדם במדוייק את מבני-החשיבה (ותת-מבני-החשיבה) המעוותים השולטים כיום בעולם ומהווים כפירה בכל התורה וכיצד יסודות אלו פלשו לכל פינה בחיינו ומקלקלים את האמונה, האדם יתבלבל ויאבד בוודאות את כל אמונתו בלא יודעין אומנם, אפשר היה לנסח בקצרה
את מבני-החשיבה ותת-מבניה של נצרות זו שלמעשה ידועים כיום לכולם, כיון שכל העולם כולו ולא רק לימודי האקדמיה ספוג ורווי על כל צעד ושעל בכל מבני-חשיבה אלו, הכופרים באלוקים ובכל התורה. 
ברם, לטובת מי שמתעקש וזקוק להוכחות כדי להיווכח (כדי להישמר או להחלץ מהמלכודת דלהלן), לנוכח העובדה שכל האקדמיה, השפה העברית המודרנית שאנו משוחחים בה, התקשורת, האומנויות ובכללן המדיות האלקטרוניות וכל שלושת הרשויות של המדינה (המחוקקת, השופטת והמבצעת), כולן רוויות ומושתתות על נצרות זו ושלמעשה לעתים קרובות גם אנו חושבים ונפעלים על-פיה, ולכן יהיה חייב הקורא המעמיק להתכבד ולהתבונן בעיון רב בהוכחות שבמאמר ארוך זה, המוכיח נחרצות שמדובר בנצרות חדשה (רפורמית) שהמצאותיה עיוותו ואימללו את כל היקום כפי שנראה להלן, ולא בנצרות הישנה
של צלבים, הטבלות והאלהה-רוחנית של "אותו האיש", הנקראת כיום הנצרות הקתולית. 
למי שכבר ידועות כמה מההוכחות דלהלן, יוכל לדלג עליהן. נצרות חדשה זו נקראת הנצרות הפרוטסטנטית או הרפורמית, שעל שמה נקראים "הרפורמים" וגם שאר הכתות שפרשו מהיהודיות, היינו, מהחרדיות כל חברי כתות אלו כיום הינם למעשה משומדים נוצריים, המשתייכים לנצרות זו אך מסווים זאת, או כלל אינם מודעים לכך שמבני-חשיבה בסיסיים אלו שלטענתם כביכול אינם שייכים לשום דת, מהוים למעשה את הבסיס לדת זו שעל-פיה הם מנתבים את חשיבתם ואת אורחות חייהם אכן –הצלחתה המסחררת של הנצרות הפרוטסטנטית הרפורמית והשתלטותה על תרבות-המערב מתבטאת בכך שעקרונות הדת שלה שהוחדרו בהסוואה באמצעות האקדמיה, אך כבר אינם נתפסים כיום בתרבות המערב ותת-תרבויותיה רק כעקרונות הדת שלה בלבד, אלא נתפסים כחוקי כל המציאות הטבעית והתרבותית. 


[מתוך החיבור החברה המערבית והישראלית]

ספרי הרב הגאון דב ברקוביץ

על הקשר העמוק בין העבר הקרוב לבין ההווה

חיבורי הרב הגאון דב ברקוביץ

הצמחונות והטבעונות

הכלי הכשר

מאמרי הרב הגאון דב ברקוביץ

כדוריות הארץ
להורדה לחץ כאן

קוונטים - מאמר 2

חורבן יהדות אירופה

יחס גדולי הדורות
 למורה נבוכים לרמב''ם, למלחמות השם לרלב''ג
ולאבן עזרא על התורה

הכל בידי שמים
חוץ מיראת שמים 

להורדה לחץ כאן

הכלב

המסתערבים

המדע חוזר בו

להורדה לחץ כאן

מלוא כל הארץ

קאוצ'ינג

אלטרנטיבה

החמצה כפולה

להורדה לחץ כאן

רוח אחרת (לסרוגים)

להורדה לחץ כאן

מי ומה גרם לחשיבה החילונית על התורה
להורדה לחץ כאן

חיבורים תורניים של
הרב הגאון דב ברקוביץ

חיבורים בסוגיות הלכתיות וחיבור על התלמוד הבבלי

ספר "בדבר אהרן"
על התלמוד הבבלי

מסכתות מסדר מועד

חיבורים בנושאי מחשבה,
מוסר, פרשת השבוע ועוד

שיעורים במסכת אבות פרק א' דרך חיים למהר''ל מפראג
להורדה לחץ כאן

האתר הרשמי של הרה"ג הרב דב ברקוביץ זצ"ל