top of page

הרצאה בנושא מדינת ישראל היא מדינה נוצרית פרוטסנטית רפורמית וארבעת מבנה החשיבה הנוצריים שיצר מרטין לוטר מגרמניה ממייסדי הנצרות הפרוטסטנטית והשתלטותה על החברה הישראלית בפרט. ח"ב

מבט אל ראשי הציונות

שכתוב ההסטוריה והנדסת מציאות

ראיון באולפן ערב חדש

בנושא של ציונות דתית ונשות הכותל. 

הרצאה בנושא מדינת ישראל היא מדינה נוצרית פרוטסנטית רפורמית וארבעת מבנה החשיבה הנוצריים שיצר מרטין לוטר מגרמניה ממייסדי הנצרות הפרוטסטנטית והשתלטותה על החברה הישראלית בפרט. ח"א 

קישור לצפיה ישירה בנושא "הציונות - גילויים וחשיפות!".

מי באמת היו ראשי הציונות

דעותיהם, השקפותיהם ושאיפותיהם.. 

האתר הרשמי של הרה"ג הרב דב ברקוביץ זצ"ל

bottom of page