top of page

הרצאה בנושא מדינת ישראל היא מדינה נוצרית פרוטסנטית רפורמית וארבעת מבנה החשיבה הנוצריים שיצר מרטין לותר מגרמניה ממייסדי הנצרות הפרוטסטנטית והשתלטותה על החברה הישראלית בפרט. ח"ב 

מבט אל ראשי הציונות

שכתוב ההסטוריה והנדסת מציאות

ראיון באולפן ערב חדש

בנושא של ציונות דתית ונשות הכותל. 

השתלטות כנופיית הבונים החופשיים על מערכת החינוך באמצעות האו''ם

השלטון הציוני, בן גוריון ומי רצח את ארלוזורוב?

הרצאה בנושא מדינת ישראל היא מדינה נוצרית פרוטסנטית רפורמית וארבעת מבנה החשיבה הנוצריים שיצר מרטין לותר מגרמניה ממייסדי הנצרות הפרוטסטנטית והשתלטותה על החברה הישראלית בפרט. ח"א 

קישור לצפיה ישירה בנושא "הציונות - גילויים וחשיפות!".

"השבחת הגזע" הנאצית ואימוצה על ידי הציונות

רשת המושגים בשפה המדוברת עברית-משיחיסטית-פרוטסטנטית

תרבות ותקשורת - ביבי השופכין של החברה הישראלית

האתר הרשמי של הרה"ג הרב דב ברקוביץ זצ"ל

bottom of page